Liga Pro FNTR Moscow Open

DateRGazde v Oaspeti-
12/06 18:30 - Stanislav Bilyuga v Alexander Gribkov View
12/06 18:00 - Valery Ivanov v Aleksej Afanasev View
12/06 17:30 - Alexander Gribkov v Valery Ivanov View
12/06 17:00 - Stanislav Bilyuga v Aleksej Afanasev View
12/06 16:30 - Aleksej Afanasev v Alexander Gribkov View
12/06 16:00 - Valery Ivanov v Stanislav Bilyuga View
12/06 14:30 - Igor Meteleshko v Vladimir Sinkovskiy View
12/06 14:00 - Vladimir Kozlovcev v Mikhail Gusev View
12/06 13:30 - Vladimir Sinkovskiy v Vladimir Kozlovcev View
12/06 13:00 - Igor Meteleshko v Mikhail Gusev View
12/06 12:30 - Mikhail Gusev v Vladimir Sinkovskiy View
12/06 12:00 - Vladimir Kozlovcev v Igor Meteleshko View
12/06 10:30 - Ilya Korogodskii v Aleksandr Klavdenkov View
12/06 10:00 - Vladimir Marshalov v Viktor Ivanov View
12/06 09:30 - Aleksandr Klavdenkov v Vladimir Marshalov View
12/06 09:00 - Ilya Korogodskii v Viktor Ivanov View
12/06 08:30 - Viktor Ivanov v Aleksandr Klavdenkov View
12/06 08:00 - Vladimir Marshalov v Ilya Korogodskii View
12/06 06:30 - Vladislav Rachkov v Vladimir Mishakin View
12/06 06:00 - Ilya Novikov v Anatoliy Ilyin View
12/06 05:30 - Vladimir Mishakin v Ilya Novikov View
12/06 05:00 - Vladislav Rachkov v Anatoliy Ilyin View
12/06 04:30 - Anatoliy Ilyin v Vladimir Mishakin View
11-8 - Ilya Novikov v Vladislav Rachkov 8-5
12/05 19:26 - Oleg Pronin v Alexander Ekzhanov 10-11
12/05 19:14 - Alexei Vlasov v Aleksandr Radchenko 7-2
12/05 18:30 - Oleg Pronin v Aleksandr Radchenko 17-15
12/05 18:00 - Alexei Vlasov v Alexander Ekzhanov 5-11
12/05 17:30 - Aleksandr Radchenko v Alexei Vlasov 10-11
12/05 17:00 - Oleg Pronin v Alexander Ekzhanov 9-10