Cursa 12 Tokyo City Keiba 2021-06-11 07:11

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Azeztulite Yutaka Tsujino Ryota Sugawara 126.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
2 Shin And Ken Takakazu Saso Tsubasa Sasagawa 4.200
06/11 08:44
-
06/11 08:44
3 Dance Pocket Kenji Tsukioka Mai Fukuhara 101.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
4 Nishino Full Bank Makoto Ichimura Yuki Eriguchi 41.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
5 Kagayaki Subaru Masahiro Uesugi Akira Harita 71.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
6 Shinto Yang Kihi Masato Tanaka Ryo Fujita 11.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
7 Tosen Imagine Yukiharu Shimada Reo Yokogawa 34.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
8 Rhein Stream Hiroshi Takami Naoki Machida 34.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
9 Glanz City Yuta Ebina Seiji Yamazaki 3.200
06/11 08:44
-
06/11 08:44
10 A Shin Tancho Kiyoaki Takahashi Takuto Iketani 21.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
11 Great Leap Masahiro Uesugi Ryuji Tatsushiro 4.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
12 Byplayer Minoru Asakura Shun Ishizaki 41.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
13 Dubliners Masahiro Fukuda Takayuki Yano 6.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44
14 Sawayaka Prince Kazuo Watanabe Yoichi Ando 61.000
06/11 08:44
-
06/11 08:44