Cursa 12 Tokyo City Keiba 2021-06-11 07:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Miraculous Power Nobuyuki Kubota Hisayoshi Higashih 10.000
06/11 09:20
2 American Soleil Hiroyuki Inoue Seiki Takano 26.000
06/11 09:20
3 Thurston Access Yoichi Sasaki Sho Yoshii 101.000
06/11 09:20
4 Drama Makoto Ichimura Akira Harita 3.100
06/11 09:20
5 Maktub Hiromitsu Kurita Taito Mori 3.000
06/11 09:20
2.800
06/11 09:21
6 Neo Kanaloa Tadaaki Sasaki Wataru Fujie 151.000
06/11 09:20
7 Argenteuil Nobuhiro Onodera Naoki Machida 91.000
06/11 09:20
8 Shine Vigorous Kazuma Hashimoto Ryo Fujita 4.400
06/11 09:20
9 Nobori Song Kazuya Omiya Joji Wada 7.000
06/11 09:20
10 Sakki Shin Mitsugu Tachibana Shohei Takahashi 31.000
06/11 09:20
11 Suphan Buri Yutaka Tsujino Shun Ishizaki 61.000
06/11 09:20
12 Rose Blanche Makoto Ichimura Taisei Nakahara 51.000
06/11 09:20