Cursa 12 Kawasaki 2021-06-16 07:04

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Aten Call 1.750
06/16 07:44
-
06/16 07:47
0 Camp Fire
0 Active Bern
1 Idaten Mitsuo Hara Yasuyuki Haibara
1 Kyoei Governor Hiromi Yamazaki Hiroki Okamura
1 Escalation Jiyuichi Tajima Takayuki Yano 2.000
06/16 07:44
4.750
06/16 07:47
2 Bullbear Verde Tomoyuki Fujihara Sho Yoshii 26.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
2 Rize Yellow Yutaka Kawashima Kazuhiro Kato
3 Royal Opera Yoichi Tanabe Yuki Furuoka 7.500
06/16 07:46
-
06/16 07:47
3 Chere Mere Kazumi Takei Hiroki Okamura
4 Georgios Yuya Yamazaki Mitsuhiro Masuda
4 Arc Stone Kazumi Takei Takuto Iketani 14.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
4 Toa Marble Shinji Kobayashi Kazuki Akatsu
5 Makoto Terramerita Takashi Ikeda Nobuhiko Sanrindo
5 Strong Chain Hitoshi Yagi Nobuhiko Sanrindo 67.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
5 Shinano Lani O Hironori Sato Ryusei Nakagoshi
6 It's Show Time Shigemi Yasuike Tadanari Konno 31.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
6 Castle Brave Nobuhiro Shibuya Keita Nishi
6 Hyudoro Rush Hiroki Zakuro Akio Mikoshi
7 Ankoromochi Katsuyoshi Uchida Shinobu Sakai
7 Suehiro Dora Seiichi Kato Ryo Tanaka
7 Cursa 9 Fort Erie Masayoshi Yagi Kosuke Sakurai 17.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
8 Mentai Mayo Takayuki Hayashi Seiji Yamazaki
8 Shining Apollo Katsuyoshi Uchida Shinobu Sakai
9 Vista Storica Nobufumi Kuribayashi Kasumi Kamio 61.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
9 Abraham Hiroshi Iwamoto Kosuke Sakurai
9 Esplosione Sunao Yamada Seiji Yamazaki
10 Time Fall Hiroaki Kawazu Takuto Iketani
10 Nishino Satoru Masami Yoshida Dai Okada
10 Finial Hitoshi Sasaki Genki Fujimoto 8.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
11 Petit Point Yoshiyuki Yano Ryoma Kimatsuka
11 Plantain Satoshi Kokubo Seiji Sakai 17.000
06/16 07:46
-
06/16 07:47
12 Moulin Azur Yuya Yamazaki Naoki Machida 3.500
06/16 07:46
-
06/16 07:47