Cursa 12 Kawasaki 2021-09-15 11:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Castle Top Nobuhiro Shibuya Kazuma Nakano
2 Seika Meteo Polis Kazuo Watanabe Takayuki Yano
3 Sayono Glory Shinsuke Kudo Naoki Machida
4 Suserihime Hiroaki Kawazu Genki Fujimoto
5 Giga King Takahiro Inamasu Joji Wada
6 Piece Of Horse Sunao Yamada Tadanari Konno
7 Transcendence Satoshi Kokubo Taito Mori
8 Bright Flag Terunobu Fujita Kota Motohashi
9 Rgyal Dar Masakazu Kawashima Norifumi Mikamoto
10 Joel Takashi Harita Akira Harita
11 Land First Y YANO Shinobu Sakai