Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Tuchkevych 9 11 12 13 11
Roman Vashchuk 11 7 14 11 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Roman Vashchuk
 • Game 1 Race to 5 - Roman Vashchuk
 • Game 1 Race to 7 - Roman Vashchuk
 • Game 1 Race to 9 - Roman Vashchuk
 • Game 1 - Roman Vashchuk won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 - Volodymyr Tuchkevych won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 - Roman Vashchuk won 12-14
 • Game 4 Race to 3 - Roman Vashchuk
 • Game 4 Race to 5 - Roman Vashchuk
 • Game 4 Race to 7 - Roman Vashchuk
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 - Volodymyr Tuchkevych won 13-11
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 Race to 9 - Roman Vashchuk
 • Game 5 - Volodymyr Tuchkevych won 11-9