Cursa 12 Funabashi 2021-09-29 10:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 It's Show Time Shigemi Yasuike Tadanari Konno 151.000
09/29 10:25
2 Tosen Jesus Masakazu Kawashima Takayuki Yano 4.000
09/29 10:25
3.400
09/29 10:26
3 Elvas Takahiro Inamasu Tatsuya Yamaguchi 61.000
09/29 10:25
101.000
09/29 10:26
4 Saint Regalo Mitsuhiro Okabayashi Aoi Shinoya 26.000
09/29 10:25
17.000
09/29 10:26
5 Balloon Drop Katsumi Degawa Takehiro Kasano 19.000
09/29 10:25
6 Mad Roulette Takanori Yamanaka Taito Mori 1.700
09/29 10:25
1.450
09/29 10:25
7 Narino Baron Katsuyoshi Uchida Naoki Machida 13.000
09/29 10:25
21.000
09/29 10:26
8 Rosso Bianco Satoshi Kokubo Kota Motohashi 2.100
09/29 10:14
9.000
09/29 10:26
9 Meisho Polpo Takahiro Inamasu Joji Wada 8.500
09/29 10:25
11.000
09/29 10:26
10 Straight Dandy Hitoshi Tamai Ryo Kosugi 1.700
09/29 10:14
15.000
09/29 10:26
11 Prosperity Toshio Tomita Kosei Akimoto 201.000
09/29 10:25