Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Pavliuk 11 11 7 12 0
Kostiantyn Klymenko 9 5 11 10 0

Events

  • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 1 Race to 5 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 1 - Vladyslav Pavliuk won 11-9
  • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 2 - Vladyslav Pavliuk won 11-5
  • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Pavliuk
  • Game 3 Race to 5 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 3 Race to 7 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 3 Race to 9 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 3 - Kostiantyn Klymenko won 7-11
  • Game 4 Race to 3 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 4 Race to 5 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 4 Race to 7 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 4 Race to 9 - Kostiantyn Klymenko
  • Game 4 - Vladyslav Pavliuk won 12-10