Cursa 12 Urawa 2021-11-25 07:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Muscatel Satoshi Koda Masashige Honda
2 Albali Takeshi Minowa Kosei Akimoto
3 Siena Fujin Toshio Tomita Dai Okada
4 2 Miami Hero Satoshi Kokubo Akira Harita
5 4 Win Besant Kiyoshige Arai Ryoma Kimatsuka
6 Meiner Skib Seiichi Kato Taito Mori
7 Asuma Steve Takashi Mizuno Mai Fukuhara
8 Cosmo Ku Yasuhide Yoneya Kota Motohashi
9 Prosperity Toshio Tomita Yuto Kokubun
10 1 Aino Wisteria Katsuo Ishii Shun Ishizaki
11 Meiner Epaulette Maki Hirayama Koshi Yoshidome
12 3 Ginji Hironori Unoki Tsubasa Sasagawa