Cursa 12 Urawa 2021-11-26 04:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 I Classic K Okada Koshi Yoshidome 3.500
11/26 04:06
2.300
11/26 04:07
2 3 Rainbow Color Tomoyuki Fujihara Dai Okada 9.000
11/26 04:06
13.000
11/26 04:06
3 Navratri Morio Kawamura Shoya Hozono 151.000
11/26 04:06
4 Chocolat De Bonbon Yutaka Kawashima Naoya Hashimoto 201.000
11/26 04:06
5 Azami Kenji Uchino Tetsuya Takahashi 1.870
11/26 03:59
2.200
11/26 04:06
6 1 Daiba Sapphire Takeshi Minowa Toshio Uchida 5.500
11/26 04:06
15.000
11/26 04:07
7 4 Benino Angel Hikaru Yamakosi Yuto Kokubun 41.000
11/26 04:06
8 Meisho Tao Shinji Kobayashi Akio Mikoshi 51.000
11/26 04:06
9 Nishino Il Mare Toshio Tomita Mai Fukuhara 16.000
11/26 04:06
7.500
11/26 04:06
10 Lily Empress Shinji Kobayashi Kosei Akimoto 51.000
11/26 04:06
11 2 Rose Of Seiko Hiroki Zakuro Kazuhiro Kato 18.000
11/26 04:06
12 Best Season Tomoyuki Fujihara Yoshimi Hanzawa 1.870
11/26 03:59
8.000
11/26 04:07