Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 6 4 8 0 0
Volodymyr Okopnyi 11 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 1 - Volodymyr Okopnyi won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 2 - Volodymyr Okopnyi won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 3 - Volodymyr Okopnyi won 8-11