Cursa 12 Urawa 2023-11-24 04:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 1 Takaichi Kizuna Kazuma Yabuguchi Koshi Yoshidome 4.800
11/24 03:06
-
11/24 04:52
2 4 Vina Da Nang Kazunori Sakai Naoya Hashimoto 23.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52
3 Big Jacaranda Morio Kawamura Kazuki Akatsu 31.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52
4 Goldig Tsukasa Kaibazawa Yoichiro Muro 15.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52
5 Fairy Pawa Poke Kazuma Yabuguchi Tetsuya Takahashi 13.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52
6 Kashino Benkei Yoshikazu Kanuma Yuki Furuoka 4.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52
7 2 Max Bun Bun Shinji Kobayashi Akio Mikoshi 3.200
11/24 03:06
-
11/24 04:52
8 Levain Actress Takashi Mizuno Mai Fukuhara 10.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52
9 3 Rokkun Hirohito Noguchi Shotaro Kawashima 5.000
11/24 03:06
-
11/24 04:52