Cursa 12 Urawa 2023-11-24 06:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Ambrosia Takashi Mizuno Mai Fukuhara 5.500
11/24 03:13
-
11/24 06:26
2 Moriden Boy Tsukasa Kaibazawa Kota Motohashi 13.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
3 Shield Maiden Kazunori Sakai Genki Fujimoto 15.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
4 Two M Rocket Hirotsugu Ozawa Yuki Yamanaka 7.500
11/24 03:13
-
11/24 06:26
5 3 Yellow Ribbon Tomoyuki Fujihara Yoichiro Muro 15.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
6 Premium Primo Maki Hirayama Kenji Okamura 7.500
11/24 03:13
-
11/24 06:26
7 Carter Tesoro Kenji Uchino Shoya Hozono 13.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
8 Imakibara JUICHI TAJIMA Nobuhiko Sanrindo 34.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
9 Raqs Sharqi Kazunori Sakai Kosei Akimoto 16.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
10 4 Erebos Hiromi Yamazaki Mitsuhiro Masuda 21.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26
11 1 Tosen Gemini Satoshi Kokubo Naoya Hashimoto 2.500
11/24 03:13
-
11/24 06:26
12 B B Glitter Isamu Kubo Ryusei Nakagoshi 41.000
11/24 03:13
-
11/24 06:26