Head to Head

Setka Cup 2023/05/25 18:50 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 2-3
Setka Cup 2023/05/20 08:20 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 0-3
Setka Cup 2023/05/19 20:20 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 1-3
Setka Cup 2023/05/09 16:05 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 0-3
Setka Cup 2023/05/08 22:25 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 1-3
Setka Cup 2023/05/01 22:25 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko W 3-1
Setka Cup 2023/04/25 14:35 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko W 2-1
Setka Cup 2023/04/24 22:55 Roman Cherevko v Yevhenii Honchar W 1-3

Home History

Setka Cup 2023/05/26 06:50 Viktor Kalianov v Yevhenii Honchar W 1-3
Setka Cup 2023/05/25 19:50 Oleksandr Bielskyi v Yevhenii Honchar L 3-2
Setka Cup 2023/05/25 18:50 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 2-3
Setka Cup 2023/05/25 17:50 Viktor Kalianov v Yevhenii Honchar L 3-2
Setka Cup 2023/05/25 16:50 Yevhenii Honchar v Roman Zholubak W 3-2
Setka Cup 2023/05/20 10:47 Yevhenii Honchar v Oleg Pavlyuk W 3-1
Setka Cup 2023/05/20 09:20 Oleg Pavlyuk v Yevhenii Honchar L 3-2
Setka Cup 2023/05/20 08:20 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko L 0-3

Away History

Setka Cup 2023/05/26 05:50 Oleksandr Bielskyi v Roman Cherevko W 0-3
Setka Cup 2023/05/25 21:24 Roman Cherevko v Oleksandr Bielskyi L 1-3
Setka Cup 2023/05/25 20:20 Roman Zholubak v Roman Cherevko L 3-0
Setka Cup 2023/05/25 18:50 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko W 2-3
Setka Cup 2023/05/25 17:20 Oleksandr Bielskyi v Roman Cherevko L 3-2
Setka Cup 2023/05/25 16:20 Viktor Kalianov v Roman Cherevko W 2-3
Setka Cup 2023/05/24 04:25 Valeriy Melnik v Roman Cherevko W 1-3
Setka Cup 2023/05/24 02:55 Roman Cherevko v Oleg Pavlyuk L 1-3