Fixtures

Ucraina - TT Cup 7-11 - Vadym Nechyporuk v Andrii Kotik - 10-9
Ucraina - TT Cup 10/20 07:20 - Dmytro Drobov v Vadym Nechyporuk - View
Ucraina - TT Cup 10/20 08:30 - Vadym Nechyporuk v Anton Molochko - View
Ucraina - TT Cup 10/20 09:05 - Maxim Nikolenko v Vadym Nechyporuk - View

Results

Ucraina - TT Cup 10/18 18:35 - Andrii Kotik v Vadym Nechyporuk W 0-3
Ucraina - TT Cup 10/18 17:25 - Dmytro Vakhta v Vadym Nechyporuk L 3-0
Ucraina - TT Cup 10/18 16:50 - Vadym Nechyporuk v Andrii Baklykov W 3-0
Ucraina - TT Cup 10/18 15:40 - Andrii Kotik v Vadym Nechyporuk W 1-3
Ucraina - TT Cup 10/18 14:30 - Dmytro Vakhta v Vadym Nechyporuk L 3-1
Ucraina - TT Cup 10/18 13:20 - Andrii Baklykov v Vadym Nechyporuk L 3-2
Ucraina - TT Cup 10/15 11:35 - Davyd Symonchuk v Vadym Nechyporuk L 3-1
Ucraina - TT Cup 10/15 09:15 - Davyd Symonchuk v Vadym Nechyporuk L 3-1
Ucraina - TT Cup 10/15 08:40 - Vadym Nechyporuk v Andrii Kotik W 3-1
Ucraina - TT Cup 10/15 07:30 - Nazarii Hrytsyienko v Vadym Nechyporuk L 3-1
Ucraina - TT Cup 10/15 06:20 - Vadym Nechyporuk v Dmytro Vakhta W 3-2
Ucraina - TT Cup 10/14 11:35 - Dmytro Vakhta v Vadym Nechyporuk L 3-0