Results

Setka Cup 01/21 11:40 - Viktor Slozka v Yurii Kolos W 0-3
Setka Cup 01/21 10:20 - Yurii Kolos v Volodymyr Okopnyi W 3-2
Setka Cup 01/21 09:20 - Yurii Kolos v Bohdan Chaikovskyi L 0-3
Setka Cup 01/21 07:50 - Yurii Kolos v Viktor Slozka W 3-1
Setka Cup 01/21 06:50 - Yurii Kolos v Yaroslav Tebenko L 1-3
Setka Cup 01/20 18:51 - Yurii Kolos v Volodymyr Okopnyi W 3-1
Setka Cup 01/20 17:50 - Volodymyr Okopnyi v Yurii Kolos L 3-1
Setka Cup 01/20 16:20 - Yurii Kolos v Oleh Hudyma W 3-1
Setka Cup 01/20 14:50 - Yurii Kolos v Ivan Pytsko L 2-3
Setka Cup 01/20 13:20 - Yurii Kolos v Yaroslav Tebenko W 3-1
Setka Cup 01/19 05:06 - Yurii Kolos v Viktor Slozka L 0-3
Setka Cup 01/19 04:10 - Viktor Slozka v Yurii Kolos W 0-3