Results

TT Cup 08/08 10:05 - Anatolii Lievshin v Davyd Symonchuk L 3-2
TT Cup 08/08 08:05 - Oleksandr Tkachenko v Davyd Symonchuk L 3-2
TT Cup 08/08 06:35 - Vadim Tokar v Davyd Symonchuk W 2-3
TT Cup 08/08 05:35 - Serhii Tsybulin v Davyd Symonchuk L 3-2
TT Cup 08/07 10:35 - Davyd Symonchuk v Oleksandr Tkachenko W 3-2
TT Cup 08/07 09:35 - Andrii Baklykov v Davyd Symonchuk L 3-2
TT Cup 08/07 09:05 - Davyd Symonchuk v Nazarii Kovalchuk L 2-3
TT Cup 08/07 07:05 - Davyd Symonchuk v Anton Molochko W 3-2
TT Cup 08/07 05:35 - Davyd Symonchuk v Oleksandr Tkachenko W 3-1
TT Cup 08/06 08:35 - Anatolii Lievshin v Davyd Symonchuk W 2-3
TT Cup 08/06 08:05 - Davyd Symonchuk v Nazarii Kovalchuk L 2-3
TT Cup 08/06 07:05 - Anton Molochko v Davyd Symonchuk L 3-0