Fixtures

Ucraina - TT Cup 11-7 - Davyd Symonchuk v Andrii Baklykov - 0-0

Results

Ucraina - TT Cup 07/28 10:50 - Davyd Symonchuk v Andrii Baklykov L 1-3
Ucraina - TT Cup 07/28 09:40 - Vladyslav Sluzenko v Davyd Symonchuk W 0-3
Ucraina - TT Cup 07/28 07:55 - Anatolii Levshyn v David Simonchuk W 2-3
Ucraina - TT Cup 07/28 07:55 - Anatolii Lievshin v Davyd Symonchuk W 2-3
Ucraina - TT Cup 07/28 06:10 - Volodymyr Maksiuta v Davyd Symonchuk L 3-2
Ucraina - TT Cup 07/26 11:35 - Davyd Symonchuk v Nazarii Hrytsyienko L 0-3
Ucraina - TT Cup 07/26 09:15 - Vadym Nechyporuk v Davyd Symonchuk L 3-0
Ucraina - TT Cup 07/26 08:40 - Davyd Symonchuk v Dmytro Vakhta W 3-0
Ucraina - TT Cup 07/26 07:30 - Andrii Kotik v Davyd Symonchuk L 3-2
Ucraina - TT Cup 07/26 06:20 - Davyd Symonchuk v Nazarii Hrytsyienko W 3-1
Ucraina - TT Cup 07/23 10:25 - Davyd Symonchuk v Nazarii Hrytsyienko L 0-3
Ucraina - TT Cup 07/23 09:15 - Davyd Symonchuk v Serhii Berezynskyi W 3-1