Viktoriya Zaytseva

Leagues Played
Ucraina - Win Cup 943

Results

Ucraina - Win Cup 11/23 12:15 - Viktoriya Zaytseva v Anastasiya Chogut W 3-2
Ucraina - Win Cup 11/23 11:15 - Viktoriya Zaytseva v Yuliya Orobinskaya L 2-3
Ucraina - Win Cup 11/23 09:45 - Viktoriya Zaytseva v Yaroslava Liesnaia W 3-0
Ucraina - Win Cup 11/23 09:15 - Anastasiya Chogut v Viktoriya Zaytseva L 3-2
Ucraina - Win Cup 11/23 08:15 - Yuliya Orobinskaya v Viktoriya Zaytseva L 3-0
Ucraina - Win Cup 11/22 18:30 - Yaroslava Liesnaia v Viktoriya Zaytseva L 3-1
Ucraina - Win Cup 11/22 17:00 - Viktoriya Zaytseva v Nadezhda Zhukova L 1-3
Ucraina - Win Cup 11/22 16:30 - Viktoriya Zaytseva v Diana Rafikova W 3-1
Ucraina - Win Cup 11/22 15:30 - Viktoriya Zaytseva v Yaroslava Liesnaia W 3-2
Ucraina - Win Cup 11/22 14:00 - Nadezhda Zhukova v Viktoriya Zaytseva L 3-2
Ucraina - Win Cup 11/22 13:30 - Diana Rafikova v Viktoriya Zaytseva L 3-0
Ucraina - Win Cup 11/20 11:45 - Diana Rafikova v Viktoriya Zaytseva L 3-1