Cursa 12 Kawasaki 2021-07-05 09:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Strong Chain Hitoshi Yagi Nobuhiko Sanrindo 31.000
07/05 09:31
2 Aten Call Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 10.000
07/05 09:31
3 Escalation Jiyuichi Tajima Takayuki Yano 5.500
07/05 09:31
4 Neko Series Katsuo Ishii Kota Motohashi 31.000
07/05 09:31
5 Win Wealth Kiyoshige Arai Taito Mori 3.000
07/05 09:31
6 Fairweather Katsuyoshi Uchida Tsubasa Sasagawa 8.500
07/05 09:31
7 New Express Seiichi Kato Hiroto Ito 2.600
07/05 09:31
8 Suzu Blue Sky Nobuhiro Shibuya Shun Ishizaki 51.000
07/05 09:31
9 Bullbear Verde Tomoyuki Fujihara Sho Yoshii 18.000
07/05 09:31
10 Eri Storm Jyunichi Yoshihashi Mitsuhiro Masuda 151.000
07/05 09:31