Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Tuchkevych 4 16 11 11 8
Samvel Melkumian 11 18 6 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Samvel Melkumian
 • Game 1 Race to 5 - Samvel Melkumian
 • Game 1 Race to 7 - Samvel Melkumian
 • Game 1 Race to 9 - Samvel Melkumian
 • Game 1 - Samvel Melkumian won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 5 - Samvel Melkumian
 • Game 2 Race to 7 - Samvel Melkumian
 • Game 2 Race to 9 - Samvel Melkumian
 • Game 2 - Samvel Melkumian won 16-18
 • Game 3 Race to 3 - Samvel Melkumian
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 - Volodymyr Tuchkevych won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 - Volodymyr Tuchkevych won 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Samvel Melkumian
 • Game 5 Race to 5 - Samvel Melkumian
 • Game 5 Race to 7 - Samvel Melkumian
 • Game 5 Race to 9 - Samvel Melkumian
 • Game 5 - Samvel Melkumian won 8-11