Cursa 12 Urawa 2023-11-24 04:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 On Y Va Tomoyuki Fujihara Yoshimi Nakashima 7.000
11/24 03:07
-
11/24 04:23
2 3 Vina My Tho Kazunori Sakai Kenji Okamura 2.500
11/24 03:07
-
11/24 04:23
3 Araiguma Punch Takeshi Minowa Shoya Hozono
4 Cho Norinori Morio Kawamura Akio Mikoshi 21.000
11/24 03:07
-
11/24 04:23
5 2 Gulf Breeze Takashi Mizuno Tetsuya Takahashi 5.500
11/24 03:07
-
11/24 04:23
6 1 Hakka Candy Tomoyuki Fujihara Aoi Shinoya 10.000
11/24 03:07
-
11/24 04:23
7 Shinano Ere Yoshikazu Kanuma Koshi Yoshidome 13.000
11/24 03:07
-
11/24 04:23
8 Ragazza Stella Tomoyuki Fujihara Kosei Akimoto 15.000
11/24 03:07
-
11/24 04:23
9 Senachanno Yume Masaki Iwasaki Daisuke Shoji 4.800
11/24 03:07
-
11/24 04:23
10 Gysahl Kazunori Sakai Yujiro Tanabata 13.000
11/24 03:07
-
11/24 04:23