Results

One Day Match 11/29 07:30 - Irlanda - Feminin v Sri Lanka - Feminin CANC
One Day Match 11/25 07:30 - Irlanda - Feminin v Tarile de Jos - Feminin 199/10(41.5)-170/10(48)
One Day Match 11/23 07:30 - Indiile de Vest - Feminin v Irlanda - Feminin 163/4(39.3)-159/10(43)
4th ODI 10/11 07:30 - Zimbabwe - Feminin v Irlanda - Feminin 227/8,312/3
Zimbabwe Women vs Ireland Women 3rd ODI 10/09 07:30 - Zimbabwe - Feminin v Irlanda - Feminin View
2nd ODI 10/07 07:30 - Zimbabwe - Feminin v Irlanda - Feminin ,50/0
Twenty20 08/30 08:30 - Tarile de Jos - Feminin v Irlanda - Feminin 87-111
Twenty20 08/29 08:30 - Franta - Feminin v Irlanda - Feminin 24-25
Cricket 08/27 08:30 - Irlanda - Feminin v Scotia - Feminin 89-92
Twenty20 08/26 08:30 - Irlanda - Feminin v Germania - Feminin 196-32
Twenty20 07/30 15:00 - Irlanda - Feminin v Tarile de Jos - Feminin 101/2(15)-119/3(13.3)
Twenty20 07/29 15:00 - Irlanda - Feminin v Tarile de Jos - Feminin 110/4(11.3)-109/5(20)